top of page
Image by Fuu J

Trauma
& PTSS

Lichtgevende transformatiecoaching 

Image by Anthony Tran

Soorten trauma

 

Er zijn drie hoofdtypen trauma en deze zijn: acuut, chronisch en complex. In het eerste type is er een keer iets traumatisch gebeurd. Dit wordt enkelvoudig trauma genoemd. Bij het tweede en derde type heb je meerdere traumatische ervaringen gehad over een langere periode. Dit wordt meervoudig of complex trauma genoemd.

 

enkel trauma

 

Bij een enkel trauma is een keer iets ingrijpends meegemaakt, bijvoorbeeld een ongeluk of een overval. Men was niet in staat om te gaan met deze zeer onaangename gebeurtenis, die vervolgens tot trauma leidde. Single betekent niet dat dit trauma minder ernstig is dan meervoudig of complex trauma. Beide typen kunnen veel controle over je leven hebben.

 

Meervoudig of complex trauma

 

Het langdurig meemaken van iets onaangenaams kan zich ontwikkelen tot meervoudig trauma. Voorbeelden zijn terugkerend misbruik, herhaald seksueel misbruik of gepest worden. Als iemand deze gewelddadige gebeurtenissen niet aankan, kan hij meerdere trauma's hebben. Complex trauma is het gevolg van blootstelling aan meerdere traumatische gebeurtenissen. Vaak komen er andere aandoeningen voor, zoals een angststoornis, een negatief zelfbeeld of verslavingsproblematiek. Meervoudig of complex trauma kan invloed hebben op je karakter, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van je leven. 

Hoe beïnvloedt trauma mijn welzijn?

Je kunt op verschillende manieren een trauma oplopen. Een voorbeeld hiervan is het herbeleven van de gebeurtenis door middel van flashbacks en/of nachtmerries. Dit kan erg vervelend zijn en je veel angst en stress bezorgen. Bovendien kunt u bepaalde situaties en gedachten vermijden om met de stress en angst om te gaan.

 

U kunt zich moe en prikkelbaar voelen en u kunt concentratieproblemen hebben. U kunt ook de effecten ervan op uw lichaam opmerken. Het niveau van cortisol, een stresshormoon, in je lichaam is verhoogd, waardoor je constant in de hoogste staat van paraatheid bent. Dit gaat gepaard met een verhoogde bloeddruk, hartslag en ademhalingsfrequentie. Dus je voelt je altijd gehaast zonder duidelijke reden.

 

Je kunt op verschillende momenten last hebben van het trauma, zowel kort na de gebeurtenis, maar ook jaren later denkend dat je alles al verwerkt hebt. Trauma kan ook andere problemen veroorzaken, zoals depressie, angst of een laag zelfbeeld. Er kunnen verslavingsproblemen ontstaan als u verdovende middelen gebruikt om uw angst te verminderen en u te helpen ontspannen.  

 

Het doormaken van een traumatische ervaring kan inspannend zijn, zelfs lang nadat het voorbij is, kan het nog steeds uw dagelijks leven beïnvloeden. Je kunt psychologische aandoeningen ontwikkelen door de intense ervaring en het trauma kan invloed hebben 

je gevoelens en gedrag negatief.

 

Hoewel het van persoon tot persoon verschilt, treden de volgende symptomen vaak op na het ervaren van een trauma:

 

 •    Flashbacks

 •    Emotionele uitbarstingen

 •    Prikkelbaarheid

 •    Nachtmerries

 •    Ontkenning

 •    Spanning

 •    Moeite met concentreren

 •    Angst

 •    Doof gevoel

 •    vermijdend gedrag

 •    Vermoeidheid

 •    Hopeloosheid

 •    Woede  

 •    Verhoogde bloeddruk  

 •    Snelle hartslag.

 

 

Iedereen die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan last krijgen van psychische problemen, wat weer kan leiden tot trauma. Het is mogelijk, hoewel niet altijd het geval. Mensen zijn veerkrachtig en kunnen op eigen kracht herstellen van een schokkende, traumatische ervaring. Het kost tijd. 

Een schokkende of verschrikkelijke gebeurtenis kan ervoor zorgen dat iemands gedrag in het begin (tijdelijk) anders is. Bij de meeste mensen zullen de symptomen binnen 1 tot 4 weken verminderen. Deze periode wordt de herstelfase genoemd, waarin het zelfgenezend vermogen van de hersenen in werking treedt. We spreken van trauma als de klachten na 4 weken aanhouden of verergeren. Als die traumatische ervaringen niet te verwerken zijn, het dagelijks leven beïnvloeden en blijven beïnvloeden, bestaat het risico dat er (een nieuw) trauma ontstaat.

 

De gevolgen van onopgelost trauma kunnen in de toekomst ook de ontwikkeling van kinderen en volwassenen beïnvloeden. Het lijkt misschien een goed idee om je pijn te verdoezelen. Door er niet aan te denken, jezelf op wat voor manier dan ook af te leiden, zodat je er niet mee te maken krijgt. Het is belangrijk om te weten dat traumagerelateerde symptomen op den duur hard terug kunnen komen. Je kunt ook ontwijkend gedrag vertonen, misschien zonder dat je het doorhebt. Zoek hulp als je het nodig hebt.  

 

Hoe herken ik een trauma?

 

Als je jezelf herkent in het volgende, heb je mogelijk een trauma:

 

 • Je bent erg gespannen en prikkelbaar. 

 • U heeft slaapproblemen of nachtmerries.

 • Je voelt je onzeker, onveilig of angstig, oftewel (zeer) alert zijn als dat niet nodig is.

 • Je hebt steeds terugkerende gedachten of herinneringen aan de traumatische gebeurtenis(sen).

 • Je vertoont vermijdingsgedrag van bijvoorbeeld de plaats waar de onaangename gebeurtenis heeft plaatsgevonden of iets dat daarmee verband houdt.

 • Je vindt het moeilijk om van iets te genieten, zelfs van de dingen waar je vroeger van genoot.

 • U gebruikt drugs of drinkt te veel alcohol als vorm van zelfmedicatie.

 • De relaties met je partner, goede vrienden en familie staan sinds de levensveranderende gebeurtenis onder druk.

 

 

Wanneer moet ik hulp zoeken?

 

Als de symptomen als gevolg van een traumatische gebeurtenis niet binnen een maand verminderen of verdwijnen of als de symptomen chronisch worden bij meervoudig of complex trauma, is het raadzaam om eerst uw huisarts te raadplegen. 

Als je iemand hebt verteld wat er is gebeurd en ze hebben niet naar je geluisterd of je niet geholpen, dan had je misschien niet de steun gekregen die je nodig had of voelde je je alleen, wat de gevolgen van een trauma misschien erger had gemaakt.  

Wij bieden diensten om u de tools en tips te bieden om u te helpen genezen van trauma. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. 

Het doel van onze sessies is om fysieke verlichting en emotionele sereniteit te creëren, zodat u weer op de been kunt komen.

 

Maak gratis kennis met je eerste ontdekkingssessie van 30 minuten. Start vandaag nog met jouw genezingsproces!

 

Wat is een posttraumatische stressstoornis?

We spreken van Posttraumatische Stress Stoornis, of de afkorting ervan PTSS wanneer je flashbacks krijgt van een gebeurtenis en deze constant herbeleeft. Je bent erg rusteloos, gespannen en bang. Wat aanvankelijk een trauma was, is uitgegroeid tot een posttraumatische stressstoornis omdat de traumatische ervaring je blijft achtervolgen. U ondervindt langdurige psychische gevolgen van de traumatische gebeurtenis(sen).

Posttraumatische stressstoornis kan zich snel ontwikkelen na een schokkende gebeurtenis, maar is niet altijd nodig. Posttraumatische stressstoornis kan zich ook na jaren ontwikkelen. PTSS is een geestesziekte die in de DSM-IV, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een handboek dat door professionals in de gezondheidszorg over de hele wereld wordt gebruikt, wordt geclassificeerd onder angststoornissen. Wanneer iemand een ingrijpende of schokkende gebeurtenis niet goed verwerkt, ontstaat er een psychisch letsel dat stress veroorzaakt.
 

Misschien heb je je tijdens en na het evenement hulpeloos en machteloos gevoeld en voel je je nog steeds. Je wilde iets doen om die schokkende gebeurtenis te voorkomen, maar dat lukte niet. Je hebt het gevoel dat je gevoel van veiligheid weg is.
 


Niet iedereen ontwikkelt PTSS. Er gebeuren nare dingen in ieders leven. Na verloop van tijd verdwijnen ze uit je geest. Maar sommige gebeurtenissen hebben een grote impact en blijven in iemands hoofd rondspoken. Wanneer de geest die gebeurtenis niet verwerkt, verandert het in een posttraumatische stressstoornis.

PTSS kan iedereen treffen en interfereert met het normale functioneren van het dagelijks leven. Het manifesteert zich met verschillende fysieke en psychologische symptomen. De symptomen kunnen zeer ernstig zijn en u kunt mogelijk niet meer werken zoals u gewend was of zelfs helemaal niet meer. Het kan zijn dat u het moeilijker vindt om relaties en met uw dagelijkse activiteiten, zoals sporten, te onderhouden.


Veel mensen zijn gespannen, bang en verdrietig na het ervaren van een trauma. De gebeurtenis blijft zich herhalen in de geest en maakt slapen moeilijk. Deze symptomen verdwijnen meestal vanzelf binnen een paar weken. Soms houden deze symptomen in ernstige mate en lange tijd aan,
  veel mensen komen dan allerlei situaties en activiteiten vermijden die aan de gebeurtenis doen denken in een poging om de controle over hun leven terug te krijgen. Ze slagen er echter vaak niet meer in om op eigen kracht uit het trauma te komen. 

Mensen met PTSS herbeleven de traumatische gebeurtenis(sen) voortdurend door middel van onwillekeurige, opdringerige, pijnlijke herinneringen, door middel van flashbacks en nachtmerries. Ze gebruiken emotionele vermijding en proberen elke situatie, mensen, gesprekken of plaatsen te vermijden die doen denken aan de traumatische gebeurtenis, of herinneringen, gedachten of gevoelens die verband houden met het trauma. Ze kunnen ook negatieve veranderingen in cognitie en stemming hebben. Ook kan dissociatie optreden, waardoor gevoelens van vervreemding van het eigen lichaam of de omgeving ontstaan.
 

De klachten moeten minimaal een maand aanwezig zijn en beperkingen in het dagelijks functioneren veroorzaken.
 


Wat veroorzaakt PTSS?

Wat er in feite gebeurt, is dat je angst en stress tot het uiterste ervaart. Angst kan nuttig zijn en zorgt er onder andere voor dat we ons niet blootstellen aan gevaarlijke situaties. Dus we hebben het nodig om te overleven. Als je echter te lang te angstig bent, zoals bij PTSS, staat het een gezond leven in de weg en belemmert het je functioneren. 

PTSS is een langdurige stressreactie op een schokkende gebeurtenis, ook wel (psychisch) trauma genoemd. Je hebt last van constante stress, je voelt je hyper-alert en krijgt allerlei lichamelijke kwalen. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug zodra je je ongemakkelijk begint te voelen. Je dagelijkse leven lijkt ongecontroleerd aan je voorbij te gaan. Als je PTSS hebt, blijft je angst bestaan. Je geest en lichaam blijven rekening houden met het gevaar dat er niet meer is.
 

Hier
zijn enkele voorbeelden van gebeurtenissen die PTSS kunnen veroorzaken:

 

 • Levensbedreigende situatie

 • Ernstig letsel 

 • Natuurramp

 • ongevallen

 • Vliegtuigcrash

 • oorlogssituaties

 • Getuige zijn of zijn van een (gewelddadige) aanval

 • Aanranding of misbruik

 • Een (gewelddadige) overval 


PTSS ontwikkelt zich na een eenmalige schokkende gebeurtenis of een reeks schokkende gebeurtenissen. Al leidt het meemaken van een schokkende gebeurtenis niet automatisch tot PTSS. Ieder mens verwerkt trauma op zijn eigen manier.

Hoe beïnvloedt PTSS mijn welzijn?

Van mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is bekend dat ze een groter risico lopen op lichamelijke aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, spijsverteringsproblemen, immuunsysteem en hormonale onevenwichtigheden. 
Dit wordt verklaard door het feit dat het stresssysteem uit balans is geraakt; ernstige stressreacties en sedatiereacties komen vaak voor en deze beschadigen veel fysieke processen.
 

Ook is het zo dat mensen met PTSS vaak last hebben van andere lichamelijke klachten, zoals pijn en stijfheid in de spieren, zich zwak voelen, verlamming ervaren of losgekoppeld zijn van hun lichaam.
 


Mensen met PTSS kunnen tegelijkertijd andere psychische problemen ervaren. Veel mensen die al lang PTSS hebben, ontwikkelen extra problemen - meestal depressie, angst en misbruik van middelen zoals alcohol of drugs.

PTSS heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. Simpele dingen zoals naar je werk gaan, de kinderen ophalen of boodschappen doen, worden erg moeilijk om te doen. Mensen die met PTSS leven, ervaren vaak negatieve gedachten over zichzelf en de wereld in het algemeen. In ernstige gevallen kunnen mensen met PTSS geloven dat het leven niet de moeite waard is. Zoek onmiddellijk medische hulp als u zelfmoordgedachten heeft.
Zelfs jaren na het trauma kunnen mensen die PTSS ervaren zich nog steeds angstig voelen. In de meeste gevallen kunnen mensen met PTSS niet werken of studeren. Iemand met posttraumatische stress slaapt slecht, verliest concentratie, angsten,
  depressieve gedachten heeft en zich vaak ziek meldt bij hun werkgever. 

PTSS heeft ook gevolgen voor relaties. De symptomen die kenmerkend zijn voor PTSS zijn niet alleen lastig voor de persoon die aan PTSS lijdt, maar ook voor zijn familie. Vaak komen de relaties onder druk te staan en leidt dit vaak tot serieuze relatieproblemen. In deze periode is het moeilijk om met elkaar te blijven communiceren. Dat zorgt voor conflicten en wrijving met de partner, familie en goede vrienden.
Als er kinderen bij betrokken zijn, worden ook zij geraakt door de onrust en stress. Sommige kinderen voelen zich schuldig en willen dingen voor hun mama en papa regelen en/of vragen negatief om aandacht. De kinderen merken dat er minder aandacht voor hen is.
 

Symptomen van PTSS 

FYSIEK:

 • Verlies van eetlust

 • Verhoogde hartslag, hartkloppingen

 • Verhoogde bloeddruk

 • GespannenEMOTIONEEL & MENTAAL:

 • Angstig of gemakkelijk geschrokken 

 • Aanhoudende negatieve gedachten

 • Nachtmerries

 • Emotionele/boze uitbarstingen

 • Slapeloosheid of moeite met inslapen

 • Agressief

 • Hyper alert (wanneer het niet nodig is)

 • Blijf herinneringen herbeleven

 • Droefheid

 • Concentratie- en focusproblemen

 • Alles wat met het trauma te maken heeft vermijden

 • Rusteloos

 • Prikkelbaar

 • Zelfvernietigend gedrag

   
  
Wat kan ik doen?

Het kan eng zijn om met een behandeling voor PTSS te beginnen. Misschien denk je liever niet zoveel mogelijk terug aan het trauma. Voor uw herstel is het echter belangrijk dat u het trauma onder ogen ziet. Hulp zoeken wordt aanbevolen als uw toestand niet verandert of verslechtert. In de tussentijd zijn hier enkele tips om te beginnen met genezen:

Geef jezelf de tijd. Wees mild voor jezelf.

 • Praat met anderen over wat je hebt meegemaakt. Doe dit met mensen die je vertrouwt en/of met andere mensen die ook PTSS hebben.

 • Oefen regelmatig. Bewegen heeft een gunstig effect op de mentale gezondheid. 

 • Probeer de dingen te doen, zoals hobby's, die je leuk vond voordat de traumatische gebeurtenis plaatsvond.

 • Vermijd het verdoven van uw lichaam met alcohol en drugs.

 • Om van PTSS af te komen, moet je professionele hulp zoeken. Vraag uw huisarts naar de mogelijkheden of neem direct contact met ons op.

 •   Maak gebruik van teletherapie, het geeft u toegang tot de voordelen van gesprekstherapie zonder dat u uw huis hoeft te verlaten. Op deze manier kan het voor u gemakkelijker worden om de triggers te vermijden en u ontmoedigen om hulp te zoeken.Wanneer moet ik hulp krijgen voor PTSS?

Het is raadzaam om eerst uw huisarts te raadplegen als de klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis niet binnen een maand verminderen of verdwijnen. Als je iemand hebt verteld wat er is gebeurd en ze hebben niet naar je geluisterd of je niet geholpen, dan had je misschien niet de steun gekregen die je nodig had of voelde je je alleen, waardoor de effecten van PTSS misschien erger waren geworden.  

 

Wij bieden onze diensten aan om u de tools en tips te bieden om u te helpen genezen van PTSS. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. 

Het doel van onze sessies zou zijn om uw gevoelens over de herinneringen te veranderen. De sessies zullen je helpen angst te verminderen en je meer positieve gevoelens, gedrag en gedachten te geven. 

Heeft u of iemand in uw omgeving te maken met PTSS en heeft u behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem contact met ons op voor je eerste gratis ontdekkingssessie van 30 minuten.
 

Start vandaag nog met jouw genezingsproces!

bottom of page